α

αγωγός (ηλεκτρισμού)

αγωγός (ο)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/αγωγος-1.mp3"][/audio]

Η λέξη αγωγός προέρχεται από το ΑΕ ρήμα άγω που σημαίνει «μεταφέρω».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
αγωγός (θερμότητας)

αγωγός (ο)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/αγωγος.mp3"][/audio]

Η λέξη αγωγός προέρχεται από το ΑΕ ρήμα άγω που σημαίνει «μεταφέρω».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
αιολική ενέργεια

αιολική ενέργεια (η)

[audio m4a="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2023/12/Αιολική-ενέργεια.m4a"][/audio]

Η λέξη αιολικός προέρχεται από την λέξη Αίολος της ΑΕ (Θεός του ανέμου) + ικός.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
αισθητήρας

αισθητήρας (ο)

[audio m4a="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2024/01/Αισθητήρας.m4a"][/audio]

H λέξη αισθητήρας είναι δάνεια από την αγγλική λέξη sensor, που έχει μέσα της τη λέξη sense "αίσθηση".

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
άπωση

άπωση (η) (απωθώ, απωθούμαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/απωση.mp3"][/audio]

Η λέξη άπωση προέρχεται από την ΑΕ. Τη σημερινή της, όμως, σημασία τη δανειστήκαμε από τη γαλλική (répulsion).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
αστέρας

αστέρας (ο), αστέρι (το)

[audio wav="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2023/04/Αστέρας.wav"][/audio]

Η λέξη αστέρας ή αστέρι προέρχεται από την ΑΕ λέξη ἀστήρ που σήμαινε «αστέρι» αλλά και «φωτιά», «φως».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
αστροναύτης

αστροναύτης (ο, η), αστροναύτισσα (η)

[audio m4a="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2023/04/Αστροναύτης.m4a"][/audio]

Η λέξη αστροναύτης ήρθε στα ελληνικά από τα γαλλικά (astronaute). Η γαλλική λέξη, όμως, φτιάχτηκε από τις αρχαίες ελληνικές ἄστρον και ναύτης, και σημαίνει «το πρόσωπο που πλοηγείται στα αστέρια».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
ασφάλεια (ηλεκτρική)

ασφάλεια (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/ασφαλεια.mp3"][/audio]

Η λέξη ασφάλεια είναι ΑΕ. Όμως, μερικές από τις πολλές σημασίες της τις δανειστήκαμε από άλλες γλώσσες, π.χ. τη γαλλική (sécurité, sûreté) και την αγγλική (insurance).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
ατμόσφαιρα

ατμόσφαιρα (η)

[audio m4a="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2023/04/Ατμόσφαιρα.m4a"][/audio]

Η λέξη ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε στη γαλλική γλώσσα (atmosphère) από τις ΑΕ λέξεις ἀτμό(ς) + σφαῖρα, που σημαίνει «μπάλα από υδρατμούς».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
άτομο

άτομο (το)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/ατομο.mp3"][/audio]

Η λέξη άτομο είναι ΑΕ. Παράγεται από το στερητικό α- και τη λέξη τέμνω και σημαίνει «αυτό που δεν τέμνεται, δηλαδή δεν διαιρείται σε μικρότερα τμήματα».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
αυτοματισμός

αυτοματισμός (ο)  

[audio m4a="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2024/01/Αυτοματισμός.m4a"][/audio]

Η λέξη αυτοματισμός προέρχεται από την αγγλική λέξη automatism ή automation. Μέσα της έχει τη λέξη αυτόματος που στην ΑΕ σήμαινε "αυτό που ενεργεί με τη δική του θέληση/από μόνο του" αλλά και "τυχαίο".

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

β

βρασμός

βρασμός (ο) (βράζω) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/βρασμος.mp3"][/audio]

Η λέξη βρασμός είναι παράγωγη: βράζω (βρασ-) +-μός, δηλαδή το αποτέλεσμα του βράζω.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

γ

γεννήτρια (ηλεκτρική)

γεννήτρια (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/γεννητρια.mp3"][/audio]

Η λέξη γεννήτρια στην ΑΕ σήμαινε «μητέρα». Την επιστημονική σημασία της λέξης τη δανειστήκαμε από τη γαλλική (génératrice, générateur).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

Τι παρατηρούμε για τη λέξη αυτή στις γλώσσες του κόσμου;

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
γη

Γη, γη (η)

[audio wav="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2023/04/Γη.wav"][/audio]

Η λέξη γη είναι ΑΕ.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

δ

διακόπτης

διακόπτης (ο) (διακόπτω, διακόπτομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/διακόπτης.mp3"][/audio]

Η λέξη διακόπτης προέρχεται από το ρήμα διακόπτω που σημαίνει «κόβω στα δύο, στη μέση».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
διάστημα

διάστημα (το)

[audio m4a="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2023/03/Διάστημα.m4a"][/audio]

Η λέξη διάστημα στην ΑΕ σήμαινε «χώρος ανάμεσα σε δυο πράγματα». Δανειστήκαμε τη σημερινή σημασία από τη γαλλική (espace).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
διαστολή (θερμική)

διαστολή (η) (διαστέλλομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/διαστολή.mp3"][/audio]

Η λέξη διαστολή στην ΑΕ σήμαινε «χωρισμός ή απομάκρυνση». Δανειστήκαμε τη σημερινή σημασία της λέξης από τη γαλλική (dilatation).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
δίκτυο (ηλεκτρικό)

δίκτυο (το)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/δικτυο.mp3"][/audio]

Η λέξη δίκτυο προέρχεται από την ΑΕ, όπου σήμαινε «δίχτυ». Δανειστήκαμε τη σημερινή σημασία από τη γαλλική (réseau) ή την αγγλική (net).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"]