Θερμότητα

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προβολή όλων α β δ ε θ κ μ π σ τ

α

αγωγός (θερμότητας)

αγωγός (ο)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/αγωγος.mp3"][/audio]

Η λέξη αγωγός προέρχεται από το ΑΕ ρήμα άγω που σημαίνει «μεταφέρω».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

β

βρασμός

βρασμός (ο) (βράζω) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/βρασμος.mp3"][/audio]

Η λέξη βρασμός είναι παράγωγη: βράζω (βρασ-) +-μός, δηλαδή το αποτέλεσμα του βράζω.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

δ

διαστολή (θερμική)

διαστολή (η) (διαστέλλομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/διαστολή.mp3"][/audio]

Η λέξη διαστολή στην ΑΕ σήμαινε «χωρισμός ή απομάκρυνση». Δανειστήκαμε τη σημερινή σημασία της λέξης από τη γαλλική (dilatation).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

ε

εξάτμιση

εξάτμιση (η) (εξατμίζομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/εξατμιση.mp3"][/audio]

Η λέξη εξάτμιση προέρχεται από το ΑΕ ρήμα ἀτμίζω που σημαίνει «βγάζω ατμούς».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

θ

θερμική ενέργεια

θερμική ενέργεια (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/θερμική-ενέργεια.mp3"][/audio]

Η λέξη θερμικός προέρχεται από την ΑΕ λέξη θερμός που σήμαινε «ζεστός». Κατασκευάστηκε, όμως, στη γαλλική (thermique).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

Τι παρατηρούμε για τη λέξη αυτή στις γλώσσες του κόσμου;

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
θερμοκρασία

θερμοκρασία (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/θερμοκρασια.mp3"][/audio]

Η λέξη θερμοκρασία προέρχεται από τις ΑΕ λέξεις θερμός +κράση (=ανάμειξη).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
θερμόμετρο

θερμόμετρο (το) (θερμομετρώ) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/θερμομετρο.mp3"][/audio]

Η λέξη θερμόμετρο είναι σύνθετη: θερμο- + -μετρο. Πρώτη φορά, όμως, σχηματίστηκε στη γαλλική (thermomètre ).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

Τι παρατηρούμε για τη λέξη αυτή στις γλώσσες του κόσμου;

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
θερμότητα

θερμότητα (η) (θερμαίνω, θερμαίνομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/θερμότητα.mp3"][/audio]

Η λέξη θερμότητα προέρχεται από την ΑΕ.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

κ

κατάσταση (φυσική)

κατάσταση (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/κατάσταση.mp3"][/audio]

Η λέξη κατάσταση είναι ΑΕ.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

μ

μονωτής (θερμότητας)

μονωτής (ο) (μονώνω, μονώνομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/μονωτης.mp3"][/audio]

Η λέξη μονωτής προέρχεται από το ρήμα μονώνω που σημαίνει «απομονώνω» και την κατάληξη -τής, σημαίνει δηλαδή «το υλικό που απομονώνει».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

π

πήξη

πήξη (η) (πήζω) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/πηξη.mp3"][/audio]

Η λέξη πήξη προέρχεται από την ΑΕ και σημαίνει «ψύξη, πάγωμα».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

σ

συστολή (θερμική)

συστολή (η) (συστέλλω, συστέλλομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/συστολη.mp3"][/audio]

Η λέξη συστολή στην ΑΕ σημαίνει «συμμάζεμα, ζάρωμα, συρρίκνωση, ελάττωση, περιορισμός».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

τ

τήξη

τήξη (η) (τήκω, τήκομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/τηξη.mp3"][/audio]

Η λέξη τήξη προέρχεται από το ΑΕ ρήμα τήκω που σημαίνει «λιώνω».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]