Σχετικά με το ΕΛεΦυΣ

Η συγγραφική ομάδα

Το ΕΛεΦυΣ αποτελεί καρπό της ουσιαστικής διεπιστημονικής μας συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή ευοδώθηκε χάρη στην αδιάκοπη ανταλλαγή γνώσεων, καλών πρακτικών και διδακτικών εμπειριών που πραγματοποιήσαμε.

Ευχόμαστε και ευελπιστούμε ότι το πολυλειτουργικό αυτό λεξικό θα συμβάλει ουσιαστικά:

(α) στην ανάπτυξη του επιστημονικού γραμματισμού και του ακαδημαϊκού λόγου των μικρών μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ηλικίας 10-13 ετών

(β) στην ανάδειξη της διαφορετικής χρήσης του ακαδημαϊκού και του επικοινωνιακού λόγου

(γ) στην παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω διερεύνηση των φυσικών φαινομένων από τους/ τις μαθητές/ -τριες

(δ) στη γλωσσική και γνωστική ενίσχυση των μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα σχολεία μας και

(ε) στην εδραίωση του λεξικού ως βασικού εγχειριδίου αναφοράς κατά τη μαθησιακή διαδικασία και της χρήσης του ως αποτελεσματικής στρατηγικής μάθησης/ διδασκαλίας

Οι συγγραφείς
Ιωάννης Λεύκος

Ε.ΔΙ.Π.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαρία Μητσιάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ευχαριστίες

Η συγγραφική ομάδα του ΕΛεΦυΣ, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες:

Στην Ομάδα Ανάπτυξης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, για την υλοποίηση της εφαρμογής
Στον Βασίλη Λεύκο, για την εκφώνηση και επιμέλεια των ήχων

Στον Κώστα Φρειδερίκο, για τη βοήθεια στο σχεδιασμό του ΕΛεΦυΣ

Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (Εκτός αν σε κάποιο συγκεριμένο σημείο δηλώνται κάτι διαφορετικό).

Κατάλογος Εικόνων