Ευρετήριο

Προβολή όλων α β γ δ ε η θ κ μ ο π ρ σ τ φ

α

αγωγός (ηλεκτρισμού)

αγωγός (ο)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/αγωγος-1.mp3"][/audio]

Η λέξη αγωγός προέρχεται από το ΑΕ ρήμα άγω που σημαίνει «μεταφέρω».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
αγωγός (θερμότητας)

αγωγός (ο)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/αγωγος.mp3"][/audio]

Η λέξη αγωγός προέρχεται από το ΑΕ ρήμα άγω που σημαίνει «μεταφέρω».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
άπωση

άπωση (η) (απωθώ, απωθούμαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/απωση.mp3"][/audio]

Η λέξη άπωση προέρχεται από την ΑΕ. Τη σημερινή της, όμως, σημασία τη δανειστήκαμε από τη γαλλική (répulsion).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
ασφάλεια (ηλεκτρική)

ασφάλεια (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/ασφαλεια.mp3"][/audio]

Η λέξη ασφάλεια είναι ΑΕ. Όμως, μερικές από τις πολλές σημασίες της τις δανειστήκαμε από άλλες γλώσσες, π.χ. τη γαλλική (sécurité, sûreté) και την αγγλική (insurance).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
άτομο

άτομο (το)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/ατομο.mp3"][/audio]

Η λέξη άτομο είναι ΑΕ. Παράγεται από το στερητικό α- και τη λέξη τέμνω και σημαίνει «αυτό που δεν τέμνεται, δηλαδή δεν διαιρείται σε μικρότερα τμήματα».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

β

βρασμός

βρασμός (ο) (βράζω) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/βρασμος.mp3"][/audio]

Η λέξη βρασμός είναι παράγωγη: βράζω (βρασ-) +-μός, δηλαδή το αποτέλεσμα του βράζω.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

γ

γεννήτρια (ηλεκτρική)

γεννήτρια (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/γεννητρια.mp3"][/audio]

Η λέξη γεννήτρια στην ΑΕ σήμαινε «μητέρα». Την επιστημονική σημασία της λέξης τη δανειστήκαμε από τη γαλλική (génératrice, générateur).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

Τι παρατηρούμε για τη λέξη αυτή στις γλώσσες του κόσμου;

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

δ

διακόπτης

διακόπτης (ο) (διακόπτω, διακόπτομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/διακόπτης.mp3"][/audio]

Η λέξη διακόπτης προέρχεται από το ρήμα διακόπτω που σημαίνει «κόβω στα δύο, στη μέση».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
διαστολή (θερμική)

διαστολή (η) (διαστέλλομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/διαστολή.mp3"][/audio]

Η λέξη διαστολή στην ΑΕ σήμαινε «χωρισμός ή απομάκρυνση». Δανειστήκαμε τη σημερινή σημασία της λέξης από τη γαλλική (dilatation).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
δίκτυο (ηλεκτρικό)

δίκτυο (το)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/δικτυο.mp3"][/audio]

Η λέξη δίκτυο προέρχεται από την ΑΕ, όπου σήμαινε «δίχτυ». Δανειστήκαμε τη σημερινή σημασία από τη γαλλική (réseau) ή την αγγλική (net).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

ε

έλξη

έλξη (η) (έλκω, έλκομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/ελξη.mp3"][/audio]

Η λέξη έλξη στα ΑΕ σήμαινε «τράβηγμα, σύρσιμο».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
ένωση (χημική)

ένωση (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/ενωση.mp3"][/audio]
Οι λέξεις χημεία και χημικός είναι δάνειες από τα γαλλικά: chim(ie), chimique.
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
εξάτμιση

εξάτμιση (η) (εξατμίζομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/εξατμιση.mp3"][/audio]

Η λέξη εξάτμιση προέρχεται από το ΑΕ ρήμα ἀτμίζω που σημαίνει «βγάζω ατμούς».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
επαφή (ηλεκτρική)

επαφή (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/επαφη.mp3"][/audio]

Η λέξη επαφή είναι ΑΕ και σήμαινε «άγγιγμα».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

η

ηλεκτρισμός

ηλεκτρισμός (ο)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/ηλεκτρισμός-1.mp3"][/audio]

Η λέξη ηλεκτρισμός είναι δάνεια από τη γαλλική (électricité) ή την αγγλική (electricity). Μπορούμε, όμως, να αναγνωρίσουμε την ΑΕ λέξη ἤλεκτρον που σήμαινε «κεχριμπάρι, ρετσίνι με κιτρινωπό χρώμα».

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

Τι παρατηρούμε για τη λέξη αυτή στις γλώσσες του κόσμου;

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

θ

θερμική ενέργεια

θερμική ενέργεια (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/θερμική-ενέργεια.mp3"][/audio]

Η λέξη θερμικός προέρχεται από την ΑΕ λέξη θερμός που σήμαινε «ζεστός». Κατασκευάστηκε, όμως, στη γαλλική (thermique).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

Τι παρατηρούμε για τη λέξη αυτή στις γλώσσες του κόσμου;

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
θερμοκρασία

θερμοκρασία (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/θερμοκρασια.mp3"][/audio]

Η λέξη θερμοκρασία προέρχεται από τις ΑΕ λέξεις θερμός +κράση (=ανάμειξη).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
θερμόμετρο

θερμόμετρο (το) (θερμομετρώ) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/θερμομετρο.mp3"][/audio]

Η λέξη θερμόμετρο είναι σύνθετη: θερμο- + -μετρο. Πρώτη φορά, όμως, σχηματίστηκε στη γαλλική (thermomètre ).

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

Τι παρατηρούμε για τη λέξη αυτή στις γλώσσες του κόσμου;

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
θερμότητα

θερμότητα (η) (θερμαίνω, θερμαίνομαι) 

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/θερμότητα.mp3"][/audio]

Η λέξη θερμότητα προέρχεται από την ΑΕ.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]

κ

κατάσταση (φυσική)

κατάσταση (η)

[audio mp3="https://elefys.e-me.edu.gr/wp-content/uploads/2019/08/κατάσταση.mp3"][/audio]

Η λέξη κατάσταση είναι ΑΕ.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Features_Widget"][/siteorigin_widget]