Αρχική

ΕΛεΦυΣ
Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο
(Δημοτικό και Γυμνάσιο) Έκδοση Β'

Υλικό πιστοποιημένο για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ι.Ε.Π.

Δείτε παραδείγματα δραστηριοτήτων αξιοποίησης του ΕΛεΦυΣ & Υλικό Χρηστών (εδώ)

Βοηθήστε να βελτιώσουμε το ΕΛεΦυΣ απαντώντας μερικές ερωτήσεις (εδώ)

Έχετε δημιουργήσει δραστηριότητες αξιοποίησης του ΕΛεΦυΣ; Στείλτε τις για να τις δημοσιεύσουμε (εδώ)

Επικοινωνήστε με το ΕΛεΦυΣ

  elefys.gr           www.facebook.com/elefys/           elefys at gmail.com

Ανάπτυξη / υλοποίηση εφαρμογής: 

Ομάδα Ανάπτυξης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

ΕΛΙΔΕΚ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Ο εμπλουτισμός και η διαδραστικοποίηση του ΕΛΕΦΥΣ είναι Έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την περίοδο 2021-2023, στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης», Έργο 1607

Άδεια Creative CommonsTo έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (Εκτός αν σε κάποιο συγκεριμένο σημείο δηλώνται κάτι διαφορετικό)