Αρχική

ΕΛεΦυΣ
Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο
(Δημοτικό και Γυμνάσιο) Έκδοση Γ'

Υλικό πιστοποιημένο για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ι.Ε.Π.

Προκήρυξη Ανοιχτού Μαθητικού Διαγωνισμού Λημματογράφησης: «Λεξικογράφοι σε δράση»

Έγκριση ΥΠΑΙΘΑ Φ.14/ΑΑ/140757/Δ1/149359/29-12-23

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε’ & Στ’ τάξης Δημοτικών Σχολείων και της Α΄ & Β΄ τάξης Γυμνασίων όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών, για το σχολικό έτος 2023-2024

Συγγραφή λημμάτων για το ΕΛεΦυΣ στη θεματική «Οικοσυστήματα Κλιματική αλλαγή»

Ημερομηνία λήξης υποβολών: Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Παράταση λήξης υποβολών: Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Δείτε εδώ τις αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Δείτε παραδείγματα δραστηριοτήτων αξιοποίησης του ΕΛεΦυΣ & Υλικό Χρηστών (εδώ)

Βοηθήστε να βελτιώσουμε το ΕΛεΦυΣ απαντώντας μερικές ερωτήσεις (εδώ)

Έχετε δημιουργήσει δραστηριότητες αξιοποίησης του ΕΛεΦυΣ; Στείλτε τις για να τις δημοσιεύσουμε (εδώ)

Επικοινωνήστε με το ΕΛεΦυΣ

  elefys.gr           www.facebook.com/elefys/           elefys at gmail.com

Ανάπτυξη / υλοποίηση εφαρμογής: 

Ομάδα Ανάπτυξης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

ΕΛΙΔΕΚ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Ο εμπλουτισμός και η διαδραστικοποίηση του ΕΛΕΦΥΣ είναι Έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την περίοδο 2021-2023, στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης», Έργο 1607

Άδεια Creative CommonsTo έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (Εκτός αν σε κάποιο συγκεριμένο σημείο δηλώνται κάτι διαφορετικό)