Πρόσκληση υποβολής δραστηριοτήτων

Πρόσκληση υποβολής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αξιοποίησης του ΕΛεΦυΣ

Η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται τις ημέρες αυτές μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση. Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο έγινε αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς προσφέρει την ευκολία και τη δυνατότητα της διαμοίρασης στους μαθητές, στις συνθήκες αυτές όπου αναγκαστικά έχουμε προσφύγει σε τεχνικές και τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Tο Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο - ΕΛεΦυΣ, είναι Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό με ελεύθερη πρόσβαση και στοχεύει στην ολοκληρωμένη μάθηση γλώσσας και περιεχομένου/ γνωστικού αντικειμένου στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού αλλά και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ελεύθερα, ένα μέρος ή ολόκληρο το υλικό του ΕΛεΦυΣ, απλά αναφέροντάς το σαν πηγή (άδεια CC-BY-SA Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές)

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη διδακτική αξιοποίηση του ΕΛεΦυΣ, είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα όμως και υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων, στην εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τέτοιο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί από όλους τους συναδέλφους.

Το ΕΛεΦυΣ προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς

Οι οποίοι έχουν αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το ΕΛεΦυΣ, να τις υποβάλλουν προκειμένου να συγκεντρωθούν σε μια ιστοσελίδα, ώστε να είναι ελεύθερα προσβάσιμες από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δεν έχει σημασία αν είναι μια μικρή δραστηριότητα ή ένα εκτεταμένο σενάριο. Κάθε συνεισφορά είναι χρήσιμη. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων αξιοποίησης του ΕΛεΦυΣ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  elefys.gr

Η ανάρτηση των δραστηριοτήτων θα γίνεται επώνυμα (εκτός και αν κάποιος δεν το επιθυμεί), με άδεια χρήσης και πνευματικών δικαιωμάτων, όμοια με αυτή του ΕΛεΦυΣ.

Η διαμοίραση του εκπαιδευτικού υλικού είναι πολύ σημαντική βοήθεια για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς-μαθητές-γονείς, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές. Το Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό είναι μια τάση παγκόσμια, ένα κίνημα εθελοντικής συνεισφοράς στην Εκπαίδευση. Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε!

Μπορείτε να μας στείλετε τη συνεισφορά σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω:

 Φόρμα Υποβολής Δραστηριότητας